Tag: wyd. czarne

Książki Recenzje

Niedoszły car Rosji | Recenzja

A. Brzeziecki, M. Nocuń „Łukaszenka. Niedoszły car Rosji” Ograniczenie demokracji na Białorusi po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 roku jest kontynuacją rządów w państwie Łukaszenki, jakby kierował kołchozem. Wydawnictwo Czarne daje nam książkę z historii najnowszej, oceniając rządy autorytarne za naszą wschodnią granicą. Przejawia się to np. w łamaniu praw […]