Niedoszły car Rosji | Recenzja

A. Brzeziecki, M. Nocuń „Łukaszenka. Niedoszły car Rosji”

Ograniczenie demokracji na Białorusi po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 roku jest kontynuacją rządów w państwie Łukaszenki, jakby kierował kołchozem. Wydawnictwo Czarne daje nam książkę z historii najnowszej, oceniając rządy autorytarne za naszą wschodnią granicą. Przejawia się to np. w łamaniu praw dziennikarzy i opozycji narodu białoruskiego. Czas pokaże czy rządy reżimu utrzymają się przy władzy, powstrzymując niedawne demonstracje.

Pod względem łamania praw człowieka reżim dołączył do państw autorytarnych, dawno porzucając drogę demokrcji. Sygnałem ostrzegawczym może być coraz więcej rozwiązań systemowych podobnych do naszego kraju. Poznajemy więc historię upadku ZSRR i zamęt społeczno – gospodarczy związany z tym faktem. Jak czytamy, Łukaszenko zamiast suwerenności wybrał sojusz z Rosją, a wartości obywatelskie i wolny rynek były dla niego tylko przeszkodą. Autorzy recenzownej książki udowadniają jednak, że problem leży w charakterze Białorusinów, co prawda aktywniejszych ostatnio w demonstracjach i walce o demokrację. Pluralizm i władza ludu – jako forma rządów – nie jest dana raz na zawsze, a szczególnie w sąsiedztwie Rosji, rozumie się takie obawy. Naukowa wręcz analiza sytuacji wynika chyba z działalności autorów Andrzeja Brzezieckiego i Małgorzaty Nocuń, współnie publikujących książki: „Białoruś. Kartofle i dżinsy”, „Ograbiony naród. Rozmowy z intelektualistami białoruskimi”, „Armenia. Karawany śmierci”. Tematyka wschodnia pokrywa się z ich działalnością w różnych magazynach jako dziennikarzy wyróżnionionych, opiniotwórczych. Każdy może zadać sobie odpowiedź na pytanie czy względna stabilizacja warta jest poświęcenia wolności.

Należąca do serii wydawniczej Reportaż, książka składa się z 288 stron. Opis głównego bohatera przedstawia jego niespełnione ambicje do rządów nie tylko Białorusią, niewystarczającej jej prezydentowi (jako „jedyny polityk” w swoim kraju miał wizję rządów także Rosją). Bardzo przydatne okazuje się umieszczone na końcu książki kalendarium życia i kariery politycznej Łukaszenki. Całość wieńczy bibliografia i spis treści. Dotykając wydarzeń politycznych prawie bieżących, Wydawnictwo Czarne (Wołowiec 2021) wpisuje się tym w literaturę faktu. Warto bowiem czytać o demokratycznej opozycji, uczyć się jak ją porównywać do naszej Solidarności.

Reportaż ten budzi niezgodę na sytuację za naszą wschodnią granicą, krytycznie się odnosząc do realiów zaniedbania w tym regionie polityki przez nasz kraj. Zadziwiające jest co propaganda może zrobić z narodem, ciągle strasząc „byleby tylko wojny nie było”. Gardząc Zachodem, Łukaszenka lawiruje między nim a Rosją. Wydaje się, że wydarzenia będą się toczyć i przyszłość pokaże, co ten naród spokojnych i cichych ludzi wywalczy. Z lektury tej książki jedno można odgadnąć, że tylko kolejne sfałszowane wybory zatrzymają Łukaszenkę u władzy.

Wydawnictwo: Czarne

Ocena recenzenta: 6/6

Paweł Marek

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*