Tag: Wydawnictwo Napolen V ze stowarzyszeniem ARMA (Stowarzyszenia na Rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki)

Książki Recenzje

Średniowieczne sztuki walki | Recenzja

Peter von Danzig, Średniowieczne sztuki walki Średniowieczne techniki szermiercze są zagadnieniem, który w ostatnim czasie posiada ogromny przyrost zarówno opracowań czy praktycznych podręczników (przykładem może być wydana w Polsce w 2011 r. praca Herberta Schmidta Walka mieczem. Walka długim mieczem według szkoły niemieckiej), jak i wydań źródłowych. Jednym z nich […]