Średniowieczne sztuki walki | Recenzja

Peter von Danzig, Średniowieczne sztuki walki

Średniowieczne techniki szermiercze są zagadnieniem, który w ostatnim czasie posiada ogromny przyrost zarówno opracowań czy praktycznych podręczników (przykładem może być wydana w Polsce w 2011 r. praca Herberta Schmidta Walka mieczem. Walka długim mieczem według szkoły niemieckiej), jak i wydań źródłowych. Jednym z nich jest, jak dotychczas jedyne w naszym kraju, wydanie traktatu przypisywanego Peterowi von Danzig. Fakt, że publikacja ta ukazała się przy współpracy wydawnictwa Napolen V ze stowarzyszeniem ARMA (Stowarzyszenia na Rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki), które zajmuje się interpretacją dawnych traktatów, daje nadzieję na porządnie wydaną książkę.

Autorzy tłumaczenia: Bartłomiej Walczak i Grzegorz Żabiński mają już na koncie podobnie przedsięwzięcie- wydany w USA Codex Wallerstein, są również autorami licznych artykułów o tej tematyce. Dodatkowo można wskazać osobną książkę Grzegorza Żabińskiego poświęconą manuskryptowi Goliath The longsword teaching of master Johann Liechtenaurer: the early sixteenth century swordsmanship comments in the „Goliath” manuscript.

Średniowieczne sztuki walki mają przejrzysty układ treści. Rozdział Dawne sztuki walki w Europie w miarę wyczerpująco przedstawia, powody spisywania traktatów oraz ich głównych twórców. Następna część kompleksowo opisuje źródło, jego podział, daty powstania itp. co zarówno dla laika jak i osoby znającej trochę tę tematykę jest tekstem wartościowym. Nota od tłumaczy pomaga lepiej zrozumieć tłumaczenie niektórych słów, jak i sposób wydania tekstu (np. zastąpienie „und” przecinkami). Co prawda autorzy nie zastosowali się do instrukcji Adama Wolffa, jednakże opis zasad edycji źródła, które zostały przez nich zastosowane jest wystarczający. Dzięki temu, że zachowany został podział treści na poszczególnych kartach (co autorzy zaznaczali na marginesach) ułatwić to może wykorzystywanie źródła w pracach naukowych i popularyzatorskich. Należy zwrócić uwagę jeszcze na fakt, iż jest to wydanie dwujęzyczne, dzięki czemu można porównać tłumaczenie polskie z tekstem oryginalnym. Załączony na końcu glosariusz przystępnie wyjaśnia wszystkie ważniejsze terminy, których używał autor.

Niestety książka ta nie jest pozbawiona wad. Jedną z pierwszych rzeczy, która rzuca się w oczy jest brak spisu treści. Co prawda w opisie manuskryptu mamy zaznaczone, na których kartach jest interesujący w danej chwili czytelnika fragment, jednakże jego obecność pomogłaby przy znajdowaniu wybranych stron. Kolejnym mankamentem jest brak aparatu naukowego w rozdziale wstępnym. W niektórych miejscach przydałyby się przypisy, zaś dzięki bibliografii byłaby możliwość poznania innych wartościowych książek poszerzających wiedzę w tym temacie. Wskazać też można brak rysunków znajdujących się w manuskrypcie. Co prawda można je znaleźć w internecie, ale ich obecność (biorąc pod uwagę, że są tylko 3) byłaby dobrym uzupełnieniem treści.

Podsumowując, jest to bardzo dobre wydanie źródła, które z pewnością może poszerzyć znajomość dawnych technik szermierczych. Tematyka ta zainteresować może zarówno odtwórców historycznych jak i wszystkich miłośników dawnej wojskowości. Mimo pewnych mankamentów oraz specyfiki języka źródła tekst ten czyta się dobrze i mogę go polecić każdemu, kogo interesuje tematyka średniowiecznych technik walki.

Ocena recenzenta: 5,5/6

Wydawnictwo Napolen V ze stowarzyszeniem ARMA (Stowarzyszenia na Rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki)

Łukasz Makowski

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*