Tag: Zachęta

Wydarzenia Wystawy

„Zaraz po wojnie” | Wystawa

Chaos, nędza, masowe repatriacje, powszechny strach przed Armią Czerwoną, ale też powrotem Niemców, szerzący się bandytyzm, szabrownictwo, samosądy, pogromy – to wstrząsający obraz Polski zaraz po wojnie. Realia lat 1944-1948 kształtowały postawy, język i obrazowanie artystów działających w tamtym czasie, a historyczne fakty znajdowały odzwierciedlenie w ich twórczości. Wystawa „Zaraz […]