Tag: Zawołocze

Kalendarium historyczne

5 października 1580 roku rozpoczęło się oblężenie Zawołocza

Tego dnia 1580 roku wojska Rzeczypospolitej rozpoczęły oblężenie Zawołocza Oblężenie Zawołocza to ostatnie oblężenie w II kampanii Batorego, przeciw państwu moskiewskiemu.5 września Batory zdobył Wielkie Łuki, opanował też Woroniec, Newel i Ozieryszcze.Aby umocnić swoje panowanie na tym terenie musiał jeszcze zdobyć bardzo ważna twierdzę jaką była Zawołocze. Zadanie to, król […]