Tag: ZNP

Dzieje najnowsze Slider

Kształtowanie się systemu oświaty w Polsce w latach 1944–1948

  Polska oświata w latach okupacji niemieckiej i radzieckiej zaznała wpływu wielu czynników, z których większość negatywnie określiło jej powojenny stan. Dlatego też warto zastanowić się nad początkami organizowania się szkolnictwa różnych szczebli w naszym kraju oraz prześledzić kolejne etapy tego procesu. Po wyzwoleniu części ziem, gdy nie wiadomo było, […]

Artykuły historyczne Dzieje najnowsze Slider

Powstanie i rozwój Związku Nauczycielstwa Polskiego na Pomorzu Środkowym w latach 1945 – 1973

Ostatnie miesiące wojny przyniosły wiele zmian, które bezpośrednio wpłynęły na sytuację Polski. Po wyzwoleniu wschodnich regionów naszego państwa i ogłoszeniu Manifestu Lipcowego rozpoczął się nowy etap w rozwoju ruchu związkowego. Przystąpiono do ponownego tworzenia kół i instancji związkowych, za które odpowiadali ich dawni działacze oraz członkowie podziemnych związków zawodowych z […]