W wieku 90 lat zmarł Czesław Kiszczak

W wieku 90 lat zmarł Czesław Kiszczak. Był jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci. Sądzony ws. pacyfikacji kopalni „Wujek” oraz za wprowadzenia stany wojennego. 

Urodził się  19 października 1925 w Roczynach. Pochodził z rodziny robotniczej. Podczas okupacji został złapany i wysłany na roboty do Wiednia. Tam zetkną się z komunistami austriackimi, a po wkroczeniu do miasta Armii Czerwonej był organizatorem milicji ludowej. Po zakończeniu wojny zapisał się do PPR i został skierowany do wojska. Tam po wielu perypetiach ostatecznie został wysłany do pracy w kontrwywiadzie wojskowym. Piął się po szczeblach kariery aby ostatecznie w 1979 roku został szefem Wojskowej Służby Wewnętrznej.
Kiszczak kierował resortem podczas stanu wojennego.

Czesław Kiszczak i jego polityka wywoływały przez lata ogromne emocje. Obwiniano go za wprowadzenie stanu wojennego i  śmierć górników w kopalni „Wujek”. Jego obrońcy podkreślali jednak dużą rolę jaką Kiszczak odegrał we współtworzeniu Okrągłego Stołu.

Generał od kilkunastu miesięcy nie pojawiał się publicznie, nie pozwalał mu jego słaby stan zdrowia. Do końca życia podtrzymywał tezę, że decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego uratowała Polskę przed klęską.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*