Podział terenów po traktacie w Verdun

10 sierpnia 843 roku został zawarty traktat w Verdun

Tego dnia 843 roku został zawarty traktat w Verdun

Traktat w Verdun z 843 roku podzielił państwo Karola Wielkiego pomiędzy jego trzech wnuków.

Po śmierci Karola Wielkiego władzę w państwie wraz z koroną cesarską otrzymał jego najmłodszy syn, Ludwik Pobożny. Jednak ten, nie posiadając talentów swojego ojca, nie radził sobie z narastającymi problemami. Już w 814 roku zbuntował się Bernard, wnuk Karola i bratanek Ludwika, którego Ludwik szybko przywołał do porządku.

Jednak nastoje niezadowolenia cały czas rosły. Aby temu zapobiec, władca postanowił wydzielić dzielnice trzem swoim synom, Pepinowi, Lotarowi i Ludwikowi.

  • Pepin otrzymał Akwitanię,
  • Lotar otrzymał odebraną Bernardowi Italię,
  • Ludwik otrzymał Bawarię.

Dodatkowo, Lotar został został wyniesiony do rangi współcesarza. Taki stan rzeczy oczywiście nie zakończył rodzinnych sporów i cesarz został zmuszony w latach 30. wydzielić dzielnicę ostatniemu z synów, Karolowi Łysemu.

To na pewien czas stłumiło konflikt, ale go nie wygasiło.

Zerknij też tutaj: Wojskowość za czasów dynastii Karolingów

Po śmierci Ludwika Pobożnego doszło do walk między jego synami. Następca cesarza, Lotar I, pokonany w bitwie pod Fontenoy-en-Puisaye w czerwcu 841 roku przez młodszych synów zmarłego cesarza, musiał zgodzić się na podział karolińskiego dziedzictwa. Podział jednak miał zachować zwierzchni charakter władzy cesarskiej nad „nowymi królami Franków”. Strony konfliktu w sierpniu 843 roku spotkały się w Verdun i podpisały traktat ustalający nowy podział terytorialny ich władztw.

  • Lotar zachował tytuł cesarski i otrzymał część środkową, czyli Włochy oraz szeroki pas terytoriów łączących Alpy z Morzem Północnym. Tereny te nie były jednolite, zarówno pod względem geograficznym, jak i etnicznym.
  • Ludwik Niemiecki otrzymał dzielnicę położoną na wschód od Renu i na północ od Alp, zamieszkałą w przez ludność germańską.
  • Obszar zachodni położony na zachód od linii Mozy, Skaldy, Saony i Rodanu otrzymał Karol Łysy i były to tereny zamieszkane przez ludność mówiące przeważnie w języku romańskim.
  • Pepin utrzymał Akwitanię, jednak po pięciu latach od zawarcia traktatu został z niej usunięty przez Karola.

Monarchia frankijska już nigdy nie została zjednoczona. Co prawda granice cały czas się zmieniały, ale jej podział usankcjonował się już na wieki.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*