14 listopada 1806 roku generał Jan Henryk Dąbrowski rozpoczął nabór do Armii Księstwa Warszawskiego

Zalążkiem wojska były utworzone na mocy dekretu Napoleona dwie Legie Północne i resztki Legionów Polskich utworzonych we Włoszech. Rozkazem generalnym z 14 listopada 1806 roku generał Dąbrowski powołał dawnych oficerów, podoficerów i żołnierzy służby narodowej. Do wojska ochotniczo wstępowała młodzież szlachecka i mieszczańska, którą awansowano na oficerów i podoficerów.

2 dni później generał Dąbrowski ogłosił dekret w departamencie poznańskim o poborze rekruta. W latach 1806-1807 udało się stworzyć 12 pułków piechoty, kolejne pięć pułków powstało podczas wojny z Austrią w 1809 roku oraz po jej zakończeniu. W 1812 roku na Litwie utworzono pięć pułków piechoty oraz jeden pułk strzelców konnych.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*