14 listopada 1806 roku rozpoczął się nabór do Armii Księstwa Warszawskiego

Tego dnia 1806 roku generał Jan Henryk Dąbrowski rozpoczął nabór do Armii Księstwa Warszawskiego

Zalążkiem wojska były utworzone na mocy dekretu Napoleona dwie Legie Północne i resztki Legionów Polskich utworzonych we Włoszech. Rozkazem generalnym z 14 listopada 1806 roku generał Dąbrowski powołał dawnych oficerów, podoficerów i żołnierzy służby narodowej. Do wojska ochotniczo wstępowała młodzież szlachecka i mieszczańska, którą awansowano na oficerów i podoficerów.

2 dni później generał Dąbrowski ogłosił dekret w departamencie poznańskim o poborze rekruta. W latach 1806-1807 udało się stworzyć 12 pułków piechoty, kolejne pięć pułków powstało podczas wojny z Austrią w 1809 roku oraz po jej zakończeniu. W 1812 roku na Litwie utworzono pięć pułków piechoty oraz jeden pułk strzelców konnych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*