Rugi pruskie

26 marca 1885 roku rozpoczęły się tzw. rugi pruskie

Tego dnia 1885 roku minister spraw wewnętrznych w rządzie Bismarcka nakazał władzom prowincjonalnym wysiedlić za granicę Niemiec wszystkich Polaków i Żydów nie mających obywatelstwa niemieckiego

Tzw. rugi pruskie trwały w latach 1885 – 1890. Wysiedleni zostali wszyscy emigranci ekonomiczni, którzy przybyli z zaboru rosyjskiego i austriackiego i nie nabyli obywatelstwa niemieckiego po utworzeniu Rzeszy Niemieckiej w 1871 roku. Opinia publiczna wyraziła swoje oburzenie tak niehumanitarnym postępkiem. Nawet Niemcy wyrazili niezadowolenie z takiej polityki, ambasador niemiecki w Rosji, Schweinitz tak oto się wyraził:

Gdy wielki kanclerz pewnego dnia ustąpi, wielu ludzi będzie się wówczas wstydzić i wzajemnie zarzucać sobie nikczemność, z jaką płaszczyli się przed jego potężną wolą. Mnie dotyka najbardziej niemądre i niepotrzebnie okrutne rozporządzenie o wydaleniach.

Sprawa została wniesiona do parlamentu Rzeszy, jednak przeważały tam siły pro kanclerskie i sprawa upadła.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*