28 czerwca 1569 roku zakończyły się negocjacje w sprawie Unii pomiędzy panami litewskimi i koronnymi

Zgodnie z intencją Zygmunta Augusta unia miała charakter kompromisowy.

W wyniku tego porozumienia powstało państwo Rzeczpospolita – ze wspólnym monarchą, herbem, sejmem, walutą, polityką zagraniczną i obronną – zachowano odrębny skarb, urzędy, wojsko i sądownictwo.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*