5 kwietnia 1941 roku w Weisser Hirsch k. Drezna zmarł gen. Franciszek Kleeberg

Gen. Franciszek Kleeberg urodził się 1 lutego 1888 r. w Tarnopolu. Od 1908 r. służył jako oficer armii austriackiej. W 1915 r. wstąpił do Legionów Polskich, następnie służył w Polskiej Sile Zbrojnej (Polnische Wehrmacht). W okresie międzywojennym był m. in. szefem sztabu Dowództwa Okręgu Korpusu Poznań, dowódcą 14. i 29. Dywizji Piechoty, potem Okręgu Korpusu III (Grodno), a tuż przed II wojną światową – Okręgu Korpusu IX w Brześciu nad Bugiem. Podczas kampanii wrześniowej w 1939 r. zorganizował Samodzielną Grupę Operacyjną „Polesie”. Dowodził obroną Twierdzy Brześć (14-16 września), walczył pod Kobryniem (17-18 września)i w bitwie pod Kockiem (2-5 października), po której dostał się do niewoli niemieckiej. Zmarł w szpitalu w Weisser Hirsch niedaleko Drezna. W 1969 r. prochy generała zostały sprowadzone do Polski i w 30. rocznicę bitwy pod Kockiem złożone wśród jego poległych żołnierzy na cmentarzu w Woli Gułowskiej.

(Na zdjęciu gen. Franciszek Kleeberg, fot. Wikimedia Commons)

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*