28 czerwca 1245 roku rozpoczęły się obrady I Soboru Lyońskiego

I Sobór Lyoński – Głównym celem soboru było rozwiązanie konfliktu między papiestwem a cesarzem Fryderykiem II. Doszło podczas niego do detronizacji cesarza jako króla Niemiec i cesarza rzymskiego. W reakcji na to wydarzenie Fryderyk podważył prawo papieża do decydowania o koronie.

Ponadto sobór zajął się kwestią kościelnego prawa procesowego, najazdów tatarskich a także przybyłych do Europy Mongołów. Rok po zakończeniu soboru do Batu-chana wyruszyli przedstawiciele Innocentego IV.

Podczas soboru ogłoszono także kolejną krucjatę, na czele której stanął król Francji – Ludwik IX Święty.

Jan Lewandowski

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*