II bitwa nad jeziorami mazurskimi

7 lutego 1915 roku miała miejsce II bitwa nad jeziorami mazurskimi

Tego dnia 1915 roku rozegrała się II bitwa nad jeziorami mazurskimi

II bitwa nad jeziorami mazurskimi została rozegrana podczas I wojny światowej pomiędzy Cesarstwem Niemieckim a Imperium Rosyjskim i zakończyła się zwycięstwem wojsk niemieckich.

Operacja miała na celu wyparcie sił rosyjskich okupujących wschodnie krańce Prus wschodnich oraz udzielenia wsparcia Austriakom walczącym na południu, poprzez związanie walką znacznych sił przeciwnika. Atak z zaskoczenia przeprowadzono podczas silnej zamieci śnieżnej.

Początkowo Niemcy odnosili sukcesy w postaci okrążenia i rozbicia XX Korpusu rosyjskiego, jednak przeciwnatarcie z 22 lutego zatrzymało wojska niemieckie, po czym front na odcinku północnym ustabilizował się. Bitwa trwała do 18 lutego i znana jest też pod nazwą „Bitwa zimowa na Mazurach”. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*