Genealogie Pamięci

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność zaprasza na seminarium z cyklu „Genealogie Pamięci”, które poświęcone będzie praktykom pamięci i studiom nad pamięcią zbiorową w Bułgarii. Przedstawicielki Instytutu Etnologii i Folklorystyki Bułgarskiej Akademii Nauk przedstawią na przykładzie badań o komunizmie i kolektywizacji rolnej w Bułgarii swoje podejście do analizowania pamięci zbiorowej.

Referaty wygłoszą: Ana Luleva – Memory Studies w Bułgarii: instytucje i podejścia badawcze, Zlatina Bogdanova – Pamięć o komunizmie – perspektywa bułgarska, Yana Yancheva Kolektywizacja rolna (lata 1940–50) w bułgarskich badaniach nad pamięcią.

 

Genealogie Pamięci.

Praktyki pamięci i studia nad pamięcią w Bułgarii.

28 listopada 2014, 18:00

Bułgarski Instytut Kultury, al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa

 

Seminarium w języku angielskim.

Więce na www.genealogies.enrs.eu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*