matura

matura Matura z historii

Chrześcijaństwo na przełomie epok – 17 temat maturalny

Nowa religia powstała w I stuleciu n.e. bardzo szybko okrzepła i wypracowała własne struktury administracyjne i społeczne, które pozwoliły jej przetrwać– w praktycznie nienaruszonym stanie– upadek cywilizacji antycznej i kształtowanie nowej epoki. Procesy, które zaszły na łonie Kościoła we wczesnym średniowieczu są warte szerszego omówienia, ponieważ uwarunkowały byt tej organizacji […]