5 grudnia 1577 roku Stefan Batory zawarł porozumienie z Gdańskiem

Tego dnia 1577 roku po nieudanym oblężeniu Gdańska przez armię królewską, w wyniku mediacji król Stefan Batory zawarł porozumienie z Gdańskiem

Porozumienie z Gdańskiem zostało zawarte 5 grudnia. Król zniósł wszelkie restrykcje, przywracając miastu wszelkie swobody. W zamian Gdańsk wypłacił kontrybucję oraz złożył hołd królowi Stefanowi Batoremu.

Comments are closed.