Henryk Samsonowicz

23 stycznia 1930 roku urodził się Henryk Samsonowicz, wybitny mediewista

Tego dnia 1930 roku w Warszawie urodził się wybitny mediewista, profesor Henryk Samsonowicz

Henryk Samsonowicz do dziś jest cenionym i uważanym za wybitnego mediewistą. Jego kariera naukowa zaczęła się w 1954 roku otrzymaniem stopnia doktora za pracę pod tytułem „Rzemiosło wiejskie w Polsce w XIV-XVI wieku”. Cztery lata później za pracę „Badania nad kapitałem mieszczańskim Gdańska w drugiej połowie XV wieku” uzyskał habilitację.

W tym czasie był już pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1969 roku przyznano mu tytuł profesora tejże uczelni. W 1980 roku oficjalnie otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Poza sprawowaniem licznych funkcji na Uniwersytecie Warszawskim – od prodziekana po rektora – był w latach 1991-1996 wiceprzewodniczącym Komitetu Badań Naukowych, a w 1994 został członkiem Polskiej Akademii Nauk. Od 2002 roku jest również członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i członkiem jury prestiżowej Naukowej Nagrody KLIO.

Od 1980 roku działał w „Solidarności”, a po wyborach do Sejmu Kontraktowego w 1989 roku został ministrem edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Urząd ten sprawował do 1991 roku.

Za zasługi naukowe został uhonorowany między innymi francuskim Orderem Legii Honorowej, oraz polskim Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a także Orderem Orła Białego. Od lutego 2011 roku był również członkiem kapituły Orderu Orła Białego. Ponadto tytułem doctora honoris causa wyróżniły go między innymi uczelnie Duquesne University w Stanach Zjednoczonych, a także Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski i wiele innych polskich uczelni.

W swoim dorobku naukowym posiada ponad 800 prac, w tym aż 16 podręczników akademickich. Do najważniejszych należą: „Północ-Południe” z 1999 roku, „Historia Polski do roku 1795” wydana w 2000 roku i „Późne średniowiecze miast nadbałtyckim. Studia z dziejów Hanzy nad Bałtykiem w XIV-XV wieku” z roku 1968.

Zmarł 28 maja 2021 roku w Warszawie.

Comments are closed.