Zmarł wybitny historyk prof. Henryk Samsonowicz

W wieku 91 lat zmarł polski historyk prof. Henryk Samsonowicz. O tym smutnym fakcie poinformował Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Samsonowicz był wybitnym historykiem zajmującym się średniowieczem, pełnił również funkcję rektora Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1980-1982 oraz ministra edukacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.

Henryk Samsonowicz urodził się w 1930 roku w Warszawie. Jego całe życie było związane z tym miastem. Tutaj studiował historię na Uniwersytecie Warszawskim. Jego kariera naukowa była związana z Uniwersytetem Warszawskim. W 1954 roku obronił doktorat, w 1960 – uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 1971 – profesora nadzwyczajnego, a w 1980 roku – profesora zwyczajnego.

W latach 80. XX wieku zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność”. Następnie brał udział w obradach okrągłego stołu. Gdy został utworzony rządu Tadeusza Mazowieckiego prof. Samsonowicz objął w nim tekę ministra edukacji narodowej, którą piastował do początku 1991 roku.

Dorobek naukowy Profesora jest ogromny. Jest autorem ok. 800 prac naukowych, w tym 16 książek i podręczników uniwersyteckich. Za swoje osiągnięcia otrzymał kilka doktoratów honoris causa, francuską Legię Honorową i Order Orła Białego.

Fot. Wikimedia Commons

Andrzej Włusek

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*