Tag: 858

Kalendarium historyczne

24 kwietnia 858 roku Mikołaj I Wielki został wybrany na następcę św. Piotra

Tego dnia 858 roku Mikołaj I Wielki został wybrany na następcę św. Piotra Mikołaj I przyszedł na świat w rodzinie rzymskiego urzędnika miejskiego około 820 roku. Swoją karierę w Kościele Katolickim rozpoczął jeszcze za pontyfikatu Sergiusza II (subdiakon). Diakonem został za czasów papieża Leona IV, zaś następnie został doradcą Benedykta […]