24 kwietnia 858 roku Mikołaj I Wielki został wybrany na następcę św. Piotra

Tego dnia 858 roku Mikołaj I Wielki został wybrany na następcę św. Piotra

Mikołaj I przyszedł na świat w rodzinie rzymskiego urzędnika miejskiego około 820 roku. Swoją karierę w Kościele Katolickim rozpoczął jeszcze za pontyfikatu Sergiusza II (subdiakon). Diakonem został za czasów papieża Leona IV, zaś następnie został doradcą Benedykta III.

Po jego śmierci został wybrany na papieża. Mikołaj I był pierwszym koronowanym papieżem. Jednocześnie, jako pierwszy papież sformułował pogląd, że papież jest zastępcą Jezusa Chrystusa na ziemi. Zdaniem Mikołaja I papież winien sprawować władzę i opiekę nad całym Kościołem. Ponadto papież jest wolny od władzy świeckiej (nie podlega sądom świeckim), zaś papieskie dyspozycje winny obowiązywać zarówno duchownych, jak i świeckich oraz nie mogą one być w żaden sposób zmniejszane przez władzę świecką.

Jednocześnie dyspozycje te są ostateczne i niezmienne zaś synod winien być traktowany jako wykonawcę papieskich poleceń.

Pomimo, iż Mikołaj I zakładał oddzielenie Kościoła od władzy świeckiej (np. uważał za niedopuszczalne ingerowanie przez tę władzę w wybory urzędników kościelnych, jak i zwoływanie synodów) to jednocześnie żądał aby życie kształtowało się wg zasad chrześcijańskich, tym samym uzależniając państwo od kościoła.

Mikołaj I zmarł w Rzymie i został pochowany w Bazylice św. Piotra. Kościół Katolicki czci Mikołaja jako świętego (wspomnienie w KK w dzień śmierci, 13 listopada).

Zdjęcie: Mikołaj I. ( Wikimedia Commons )

Comments are closed.