Tag: akty ekumeniczne

ugoda sandomierska
Kalendarium historyczne

14 kwietnia 1570 roku została zawarta ugoda sandomierska

Tego dnia 1570 roku została zawarta ugoda sandomierska Ugoda sandomierska to porozumienie pomiędzy wyznaniami reformowanymi w I Rzeczypospolitej: luteranami, kalwinami oraz braćmi czeskimi. W rozmowach nie brali udziału bracia polscy. Celem tej ugody była wspólna obrona przed kontrreformacją i zaprzestanie walk między różnymi wyznaniami protestanckimi. Rozmowy doprowadziły do stworzenia projektu, […]