14 kwietnia 1570 roku została zawarta ugoda sandomierska

Tego dnia 1570 roku została zawarta ugoda sandomierska

Ugoda sandomierska to porozumienie pomiędzy wyznaniami reformowanymi w I Rzeczypospolitej: luteranami, kalwinami oraz braćmi czeskimi. W rozmowach nie brali udziału bracia polscy.

Celem tej ugody była wspólna obrona przed kontrreformacją i zaprzestanie walk między różnymi wyznaniami protestanckimi.

Rozmowy doprowadziły do stworzenia projektu, którego celem było zrównanie prawne z katolikami oraz wprowadzenie wolności wyznania.

Ugoda uznawana jest za najstarszy akt ekumeniczny w Europie.

Mapka przedstawia sytuację wyznaniową w I Rzeczypospolitej 1573 roku
Zdj. Wikimedia Commons

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*