14 kwietnia 1570 roku została zawarta ugoda sandomierska

Było to porozumienie pomiędzy wyznaniami reformowanymi w I Rzeczypospolitej: luteranami, kalwinami oraz braćmi czeskimi. W rozmowach nie brali udziału bracia polscy.
Celem tej ugody była wspólna obrona przed kontrreformacją i zaprzestanie walk między różnymi wyznaniami protestanckimi.
Rozmowy doprowadziły do stworzenia projektu, którego celem było zrównanie prawne z katolikami oraz wprowadzenie wolności wyznania.

Ugoda uznawana jest za najstarszy akt ekumeniczny w Europie.

Mapka przedstawia sytuację wyznaniową w I Rzeczypospolitej 1573 roku
Zdj. Wikimedia Commons

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*