Tag: Aleksander Gieysztor

Obrady okrągłego stołu
Kalendarium historyczne

6 lutego 1989 roku rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu

Tego dnia 1989 roku w warszawskim Pałacu Namiestnikowskim rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu W Warszawie w Pałacu Namiestnikowskim 6 lutego 1989 roku rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. W inauguracyjnym posiedzeniu wzięło udział 54 reprezentantów strony rządowo-koalicyjnej oraz solidarnościowo-opozycyjnej. Skład delegacji rządowo-koalicyjnej ustalił wcześniej gen. Wojciech Jaruzelski. Sam osobiście nie uczestniczył […]

Kalendarium historyczne

17 lipca 1916 roku urodził się Aleksander Gieysztor, polski historyk mediewista

Aleksander Gieysztor urodził się  w Moskwie, od 1921 roku mieszkał w Warszawie. Uczestniczył w walkach w 1939 roku, a po przegranej kampanii wrześniowej działał w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK, zostając w końcu jednym z szefów w Wydziale Informacji. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim.Po wojnie poświęcił się nauce i […]