Tag: aleksander Wielopolski

Powstanie styczniowe
Kalendarium historyczne

22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe

Tego dnia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe Powstanie styczniowe to polskie powstanie narodowe przeciwko imperium rosyjskiemu. Powstanie wybuchło z powodu nasilającego się terroru rosyjskiego. Zostało ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 roku wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. W skrócie: Przed powstaniem styczniowym Powstanie styczniowe 1863 roku Powstanie styczniowe objęło […]

zamach na Aleksandra Wielopolskiego
Kalendarium historyczne

7 sierpnia 1862 roku miał miejsce zamach na Aleksandra Wielopolskiego

Tego dnia 1862 roku miał miejsce zamach na Aleksandra Wielopolskiego W sierpniu 1862 roku miał miejsce zamach na Aleksandra Wielopolskiego. Był on naczelnikiem rządu cywilnego Królestwa Polskiego. Był człowiekiem realizmu politycznego. Zamiast walczyć z nierównej walce z zaborcą, podjął się trudnego zadania, jakim było walka o prawa i zarazem naprawę […]

Inne Wydarzenia

Dzisiaj dowiemy się jak upadło Królestwo Polskie

Dzisiaj o 18:00 na kanale naszego redaktora naczelnego Andrzej Włusek – Historia poza horyzont, będziemy mogli obejrzeć drugą część cyklu o Królestwie Polskim. W tym odcinku autor przybliży nam kulisy prawne upadku Królestwa Polskiego i jego całkowitego wchłonięcia przez Imperium Rosyjskie. Królestwo Polskie po przegranym powstaniu listopadowym zostało w pewnym […]