Tag: Alfred Paczkowski

Jan Piwnik "Ponury"
Kalendarium historyczne

18 stycznia 1943 roku miała miejsce akcja pińska – odbicie więźniów w Pińsku przez oddział Piwniuka

Tego dnia 1943 roku miała miejsce akcja pińska – odbicie więźniów w Pińsku przez oddział Piwniuka oddział Jana Piwnika „Ponurego” wsławił się brawurowym odbiciem jeńców z niemieckiego więzienia w Pińsku W 1943 roku miała miejsce akcja pińska – odbicie więźniów w Pińsku przez oddział Piwniuka. Oddział Jana Piwnika „Ponurego” wsławił […]