Tag: Asuan

Inne Wydarzenia

Egipt: w Asuanie odkryto rzymską świątynię z II wieku n.e.

Zespół egipskich archeologów funkcjonujący w ramach niedawno powstałej Egipskiej Szkoły Wykopaliskowej dokonał odkrycia w Asuanie, na terenie południowego Egiptu rzymskiej świątyni z II wieku n.e., zbudowanej w tzw. okresie rzymskim w Egipcie. Egipska Szkoła Wykopaliskowa na stanowisku archeologicznym Kom Al – Rasras w Asuanie odkryła pozostałości rzymskiej świątyni z piaskowca, […]

Inne Wydarzenia

W Egipcie odnaleziono grobowiec brata gubernatora

Hiszpańscy archeolodzy dokonali w Asuanie niezwykle cennego znaleziska. Odkryli grobowiec, który należał do brata jednego z ważniejszych gubernatorów z czasów panowania Amenemhata II. Gubernator Serenput II również spoczął na tej samej nekropolii. Sprawował on wadzę w czasach panowania II dynastii. Oprócz wykonywania obowiązków administracyjnych, był także nadzorcą kultu bogini Safet […]