Tag: bitwy II wojny północnej

Bitwa pod Warką
Kalendarium historyczne

7 kwietnia 1656 roku miała miejsce bitwa pod Warką

Tego dnia 1656 roku miała miejsce bitwa pod Warką Bitwa pod Warką rozegrała się w ramach II wojny północnej czyli tzw. „potopu szwedzkiego” pomiędzy szwedzkim korpusem pod dowództwem margrabiego Fryderyka Badeńskiego a wojskami polskimi pod dowództwem Stefana Czarnieckiego. Korpus wojsk margrabiego zmierzał z Warszawy na pomoc osaczonemu przez wojska Rzeczypospolitej […]