Tag: Feliks Kazimierz Potocki

Kalendarium historyczne

15 maja 1702 roku zmarł Feliks Kazimierz Potocki – hetman wielki koronny i kasztelan krakowski

Feliks Kazimierz Potocki – Urodzony w 1630 roku był synem Stanisława Rewery Potockiego. Brał udział w wyprawie cudnowskiej (1660), w kampanii ukraińskiej 1664 r. w czasie wojny polsko-rosyjskiej. W 1667 r. wziął udział w bitwie pod Podhajcami, a w 1673 r. w bitwie pod Chocimiem. Również uczestniczył w bojach za […]