Tag: Frank Hans

Kalendarium historyczne

26 października 1939 roku powstało Generalne Gubernatorstwo

Tego dnia 1939 roku na podstawie dekretu Adolfa Hitlera z 12 października powstało Generalne Gubernatorstwo Generalne Gubernatorstwo to jednostka administracyjno-terytorialna, utworzona na podstawie dekretu Adolfa Hitlera z 12 października 1939, z mocą obowiązującą od 26 października 1939. W skład GG wchodziły tereny II Rzeczypospolitej, które nie zostały wcielona bezpośrednio do […]