26 października 1939 roku na podstawie dekretu Adolfa Hitlera z 12 października powstało Generalne Gubernatorstwo

Generalne Gubernatorstwo – Była to jednostka administracyjno-terytorialna, utworzona na podstawie dekretu Adolfa Hitlera z 12 października 1939, z mocą obowiązującą od 26 października 1939. W skład GG wchodziły tereny II Rzeczypospolitej, które nie zostały wcielona bezpośrednio do Rzeszy. Quasi państwo jakim było GG zostało podzielone na cztery dystrykty: krakowski, lubelski, radomski i warszawski, a stolicą został Kraków. Na jego czele stanął dr Frank Hans z tytułem Generalnego Gubernatora dla okupowanych ziem polskich, a jego siedzibą był Wawel. GG podlegała całkowicie władzy III Rzeszy a Hans Frank miał tutaj nieograniczoną władzę. Językiem urzędowym był język niemiecki, jednak obowiązywał porządek prawny z II RP, jedynie uzupełniany o prawo niemieckie.

Powołanie do życia GG było niezgodne z prawem międzynarodowym i zarazem nielegalne, co stanowiło, iż nie było uznawana na świecie.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*