Tag: Grochów

Ciekawostki historyczne

Czy wiesz jaką rolę odegrało w polskiej historii pytanie „Dywizja czy dywizjon”?

Dywizja czy dywizjon? Dywizja czy dywizjon – pytanie to zostało wypowiedziane 25 lutego 1831 roku pod Grochowem, w czasie toczącej się bitwy podczas powstania listopadowego. Po odparciu wrogich ataków Polakom udało się odrzucić wroga, który zaczął ucieczkę. Wtedy dowodzący polską armią generał Józef Chłopicki nakazał atak kawalerii na zdezorganizowanych Rosjan […]