Tag: herbatka bostońska

Artykuły historyczne Nowożytność Polityka Sarmatikon Slider

Rewolucja amerykańska i jej bezpośrednie następstwa

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej to dziś wielkie światowe mocarstwo. Jednak część ludzi nie wie, że jego początki wywodzą się z Wielkiej Brytanii, z którą to osadnicy amerykańscy musieli stoczyć wojnę o niepodległość. Dlatego też warto przypomnieć pokrótce historię państwa, które jako pierwsze spisało konstytucję i dla którego wolności osobiste są […]