Tag: Indus

Inne Wydarzenia

Naukowcom udało się obalić jedną z hipotez na temat przyczyn upadku cywilizacji Indusu

Przeprowadzone w ostatnim czasie badania geologiczne w dolinie Indusu obaliły dotychczasową hipotezę, zgodnie z którą wyschnięcie rzek i upustynnienie doliny Indusu doprowadziło do upadku tej starożytnej cywilizacji.  Cywilizacja starożytnego Indusu powstała około 5000 tysięcy lat temu na terenie dzisiejszych północno-zachodnich Indii i Pakistanu. Ludność doliny Indusu hodowała wszystko, od bawełny […]