Tag: Królewstwo Polskie

Kalendarium historyczne

7 czerwca 1846 roku Mikołaj I Romanow wydał tzw. ukaz czerwcowy

Tego dnia 1846 roku car Mikołaj I Romanow wydał tzw. ukaz czerwcowy, który poprawił sytuację chłopów w Królestwie Polskim Car wprowadził ukaz czerwcowy w wyniku wydarzeń z 1846 roku w Galicji, zwanych także rabacją galicyjską, podczas których chłopi dokonywali pogromów właścicieli ziemskich, urzędników dworskich oraz księży. Wprowadzał on korzystne dla […]