Tag: Legioniści

Książki Recenzje

Legioniści i inni. Pamięć zbiorowa weteranów I wojny światowej w Polsce i Czechosłowacji okresu międzywojennego | Recenzja

Jarząbek M., Legioniści i inni. Pamięć zbiorowa weteranów I wojny światowej w Polsce i Czechosłowacji okresu międzywojennego Od końca Wielkiej Wojny minęło 100 lat, ale my, w Europie Środkowej, wciąż ją odkrywamy. Postrzegamy ją głównie przez pryzmat walk narodowowyzwoleńczych i właściwie nic w tym dziwnego. Ale czy zawsze tak było? […]