Tag: Michał Kirkor

Kalendarium historyczne

14 lipca 1792 roku miała miejsce bitwa pod Wojszkami

Tego dnia 1792 roku miała miejsce bitwa pod Wojszkami Bitwa pod Wojszkami w 1792 roku to starcie zbrojne, do którego doszło podczas wojny polsko-rosyjskiej, po ogłoszeniu konfederacji targowickiej. Naprzeciwko siebie stanęły oddziały tatarskie dowodzone przez Michała Kirkora i wojska Kozaków dońskich, na czele których stał Popow. Pułk tatarski wysłał litewski […]