Tag: minnesang

Artykuły historyczne Slider Średniowiecze

Obraz Prus w twórczości Oswalda von Wolkensteina

Oswald von Wolkenstein był XV-wiecznym minnesingerem[1], którego życie obfitowało w podróże po całej Europie. Uczestniczył w ważnych wydarzeniach politycznych, takich jak Sobór w Konstancji czy zawarcie pokoju w Paryżu w 1416 roku. W swoich utworach pozostawił informacje o różnych krajach, w tym również o Prusach. Oswald von Wolkenstein pozostawił po […]