Tag: Monteskiusz

Monteskiusz
Kalendarium historyczne

18 stycznia 1689 roku urodził się Charles Louis de Secondat, czyli Monteskiusz

Monteskiusz to jeden z pierwszych uczonych Oświecenia. Filozof, prawnik, wolnomularz. W 1721 r. w „Listach perskich” poddał krytyce porządek panujący we Francji, za wzór stawiając Wielką Brytanię. Największym dziełem Monteskiusza była składające się z trzydziestu jeden ksiąg praca „O duchu praw” (De l’esprit des lois), z roku 1748, w której […]