Tag: Pokój w Polanowie

Stanisław Koniecpolski
Kalendarium historyczne

4 lipca 1633 roku miała miejsce bitwa pod Sasowym Rogiem

Tego dnia 1633 roku miała miejsce bitwa pod Sasowym Rogiem Bitwa pod Sasowym Rogiem 1633 to starcie pomiędzy wojskami Rzeczypospolitej a tatarskimi. To druga bitwa w XVII wieku w tym miejscu. Wojska hetmana Stanisława Koniecpolskiego zadały klęskę Tatarom. Cała otoczka polityczna związana jest mocno z sytuacją, jaka panowała w Rzeczpospolitej. […]