Tag: polskie ustawodawsto

konstytucja marcowa
Kalendarium historyczne

17 marca 1921 roku została uchwalona konstytucja marcowa

Tego dnia 1921 roku Sejm Ustawodawczy poprzez aklamację przyjął ustawę zasadniczą dla młodego państwa polskiego, znaną jako konstytucja marcowa Konstytucja marcowa i jej przyjęcie stanowiło jeden z kamieni milowych zarówno odbudowy państwa polskiego, jak i polskiej tradycji konstytucyjnej. Uchwalenie ustawy zasadniczej uwiarygadniało naszą pozycję na arenie międzynarodowej jako suwerennego państwa, […]