Tag: powstanie robotnicze

Kalendarium historyczne

22 czerwca 1848 roku wybuchło powstanie robotnicze w Paryżu

Powstanie miało miejsce w trakcie trwającej od lutego Wiosny Ludów. Podczas rewolucji lutowej we Francji obalono monarchię i wprowadzono ustrój republikę. Władzę przejął Rząd Tymczasowy i Zgromadzenie Narodowe. Po zakończeniu wystąpień utworzono warsztaty narodowe i nadzorującą je Komisję Luksemburską. Były to niewydajne zakłady pracy, w których panowały trudne warunki. Z […]