Tag: Przysposobienie Wojskowe Kobiet

Wojskową Służbę Kobiet
Kalendarium historyczne

25 lutego 1942 została powołana Wojskowa Służba Kobiet

Tego dnia 1942 powołano do życia Wojskową Służbę Kobiet Wojskowa Służba Kobiet została powołana na mocy rozkazu dowódcy AK. Uformowana wg struktury przedwojennego Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Dowódcą WSK została podpułkownik Maria Wittek. Do zadań WSK należała pomoc w tworzeniu i obsadzie sieci łączności ZWZ-AK, później organizowanie i szkolenie kobiet do służby wojskowej w konspiracji i przyszłym […]