25 lutego 1942 powołano do życia Wojskową Służbę Kobiet

Powołana na mocy rozkazu dowódcy AK. Uformowana wg struktury przedwojennego Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Dowódcą WSK została podpułkownik Maria Wittek.
Do zadań WSK należała pomoc w tworzeniu i obsadzie sieci łączności ZWZ-AK, później organizowanie i szkolenie kobiet do służby wojskowej w konspiracji i przyszłym powstaniu powszechnym.
Formacja liczyła około kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. Brała czynny udział w  Powstaniu Warszawskim gdzie do jej głównych zadań należała organizacja pomocy medycznej oraz łączności.

Fot. NAC

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*