Tag: Przywilej budziński

Przywilej budziński
Kalendarium historyczne

24 stycznia 1355 roku został nadany przywilej budziński

Przywilej budziński został nadany w Budzie przez króla Węgier Ludwika Wielkiego (w Polsce znany jako Węgierski albo Andegaweński). Jest uważany za jeden z pierwszych przywilejów szlacheckich. Ludwik zobowiązywał się, w zamian za uznanie za następcę tronu w razie bezpotomnej śmierci Kazimierza Wielkiego, do nienakładania nowych podatków i pokrywania strat szlachty […]