Tag: przywileje

Przywilej budziński
Kalendarium historyczne

24 stycznia 1355 roku został nadany przywilej budziński

Tego dnia 1355 roku został nadany przywilej budziński Przywilej budziński został nadany w Budzie przez króla Węgier Ludwika Wielkiego (w Polsce znany jako Węgierski albo Andegaweński). Jest uważany za jeden z pierwszych przywilejów szlacheckich. Ludwik zobowiązywał się, w zamian za uznanie za następcę tronu w razie bezpotomnej śmierci Kazimierza Wielkiego, […]

przywilej toruński
Kalendarium historyczne

7 stycznia 1520 roku wydano przywilej toruński

Tego dnia 1520 roku Zygmunt I Stary wydał przywilej toruński Przywilej toruński wydał w Toruniu Zygmunt I Stary, który zezwalał szlachcie na wolną żeglugę po Wiśle, ograniczał kompetencje sądów miejskich wobec przewinień popełnianych przez szlachtę, oraz wyznaczał minimalną długość pańszczyzny na jeden dzień w tygodniu. Dokonane przywilejem toruńskim ujednolicenie pańszczyzny […]