4 grudnia 1530 roku w Bydgoszczy miało miejsce zatwierdzenie przywileju toruńskiego

Tego dnia 1530 roku na sejmie w Bydgoszczy zatwierdzono przywilej toruński

Przywilej toruński został wydany 7 stycznia 1520 przez Zygmunta Starego. Zatwierdzenie przywileju toruńskiego nastąpiło dekadę później w Bydgoszczy.

Głównym celem przywileju było wprowadzenie i uregulowanie obowiązkowej pańszczyzny w wymiarze jednego dnia tygodniowo.
Poprzez ujednolicenie pańszczyzny szlachta chciała zapobiec zbiegostwu chłopów ze swoich ziem.

Szlachta również otrzymywała przywilej wolnej żeglugi po Wiśle oraz ograniczenie kompetencji sądów miejskich w przypadku, gdy sprawcą przestępstwa dokonanego w mieście jest szlachcic.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*