Tag: pustynia nefud

Inne Wydarzenia

Odnaleziono ślady życia na arabskiej pustyni

Na pustyni Nefud odnaleziono 46 miejsc z przedmiotami z dalekiej przeszłości. Odkryto je w pozostałościach po dawnych jeziorach. Potwierdza to, że na terenie dzisiejszej pustynii żyli przodkowie ludzi. Na pustyni Nefud w Arabii Saudyjskiej odkrytych zostało 46 miejsc, w których odnaleziono prehistoryczne przedmioty. Miejsca te zostały odnaleziono na terenie dawnych, […]