Tag: Rebis

Książki Recenzje

Powojnie│ Recenzja

T. Judt, Powojnie. Historia Europu od roku 1945 Na polskim rynku wydawniczym do niedawna dość niewiele było pozycji traktujących o historii Starego Kontynentu po II wojnie światowej. Strasznie uboga oferta takich książek o charakterze syntez powodowała, iż czasem studenci po prostu nie mogli znaleźć podręcznika do dziejów drugiej poł. XX […]

Książki Recenzje

Tajemna historia świata │Recenzja

N. Redfern, Tajemna historia świata. Teorie spiskowe od starożytnych wizyt obcych po nowy ład światowy   Teorie spiskowe od zawsze miały swoich fanów. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że niemal każde wydarzenie historyczne doczekało się – mniej lub bardziej wiarygodnej – teorii spiskowej, która je wyjaśnia. Może zaskakiwać fakt, że niektórzy […]

Książki Recenzje

Chwała Aten. Dzieje najwspanialszej cywilizacji na świecie | Recenzja

Anthony Everitt, Chwała Aten. Dzieje najwspanialszej cywilizacji na świecie Niedawno wydana przez wydawnictwo Rebis praca Anthony’ego Everitta przenosi nas to starożytnej Grecji, aby ukazać jedną z najciekawszych starożytnych cywilizacji – Ateny. Książka zaczyna się od przedstawienia trzech głównych dramatis personae antycznej Grecji: królestwa Sparty, Aten i Persji. Wzajemne stosunki tych […]